menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

VOLNÉ BYTY k pronájmu

Seznam VOLNÝCH BYTŮ v majetku Statutárního města Prostějova
určených k pronájmu v režimu běžného bydlení:

Aktuálně k 1.7. 2021: 

adresa bytu k pronájmu číslo
bytu 
dispozice plocha
v m2
podlaží balkon
ANO/NE
cena za 1m2
bez služeb
 Norská 3 21 1+1 59,89 3 ANO 74,- Kč/m2
 J.V. Myslbeka 19
3 2+1 72 2  ANO 74,- Kč/m2
 nám. E. Husserla 7 13 2+1 50,06 6 ANO 74,- Kč/m2
 Žižkovo nám. 15
4 3+1 122,94 1 ANO 57,- Kč/m2
             
             
             

Žádosti budou přijímány do 31.7. 2021

O Z N Á M E N Í :  Statutární město Prostějov zrušilo pořadníky na byty.
Více informací naleznete zde.

Formulář "Žádost o nájem bytu"  a podrobná "Pravidla pro přijímání žádostí a přidělování bytů"  naleznete ve žlutém menu vlevo:  "Správa bytů a NP/ Dokumenty, Formuláře-byty"

Kontakt (informace, žádosti):
tel. 582 301 747
e-mail: zdenka.hatasova@dsp-pv.cz