menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

Dispečink odboru tepelného hospodářství

Dispečink odboru tepelného hospodářství

Dispečink tepelného hospodářství
adresa:  kotelna ulice Tylova, Prostějov

Tel. kontakt: 582 301 770

mobil:             606 263 362

Pracovní doba:
PONDĚLÍ – NEDĚLE od 6.00 hod. do 22.00 hod.

Dispečeři TH pomocí dálkových přenosů dat zajišťují a hlídají provoz kotelen napojených na centrální počítač. Dále zajišťují provoz i ostatních zdrojů tepla a tepelných rozvodů ve správě DSP, s.r.o.

Poruchová služba
Poruchovou službu odboru tepelného hospodářství zajišťuje dispečink TH, kde směnový dispečer vyhodnocuje vážnost stavu a zajišťuje havarijní službu smluvní organizace.

Základní ekvitermní křivka ústředního topení provozovaných kotelen:

venkovní teplota °C -15 -10 -5 0 5 10 15
teplota ústředního topení °C 68 63 58 53 48 43 37


Noční útlum ústředního topení probíhá od 22.00 hod. do 05.00 hod. a teplota je snížena o cca 8 °C oproti základní křivce.

Teplá voda:
Teplá voda je dodávána tak, aby u spotřebitele měla teplotu v rozmezí 45 – 60 °C


Harmonogram odstávek teplé vody v roce 2024 naleznete zde.