menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

Přehled BYTŮ

Byty k pronájmu evidujeme ve 3 základních režimech: 1)  byty s pečovatelskou službou (DPS)    2)  běžné byty 3)  byty pro nízkopříjmové skupiny obyvatel
více

OZNÁMENÍ o zrušení pořadníku na byty

Dle rozhodnutí Statutárního města Prostějova došlo ke zrušení pořadníku na byty.
více

NÁJEMNÉ v městských bytech

Rada města Prostějova schválila dne 10.3.2020 usnesení č. 0173, které upravuje nájemné v městských bytech následovně:
více

Podmínky pro přidělení bytu v BD Sušilova 1

Rada města Prostějova schválila dne 22.10. 2019 usnesení č. 91017, kterým  r e v o k u j e  část usnesení č. 8340 ze dne 3. 4. 2018, kterým byly schváleny Podmínky pro přidělování bytů v komunitním domě Sušilova v Prostějově a nově  s c h v a l  u j e   Podmínky pro přidělení bytu v komunitním domě Sušilova 1 v Prostějově.
více