menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

Správa nemovitostí

Město Prostějov přijalo jako opatření ke zmírnění dopadů vládních omezení v souvislosti s výskytem koronaviru na území České republiky a jako formu pomoci podnikatelům ve městě Prostějově prominutí nájemného za 3 měsíce, maximálně však ve výši 15.000 Kč v každém jednotlivém případě, u nájmů na užívání nebytových prostor Statutárního města Prostějova za účelem podnikání podnikatelům, kterým byl usnesením vlády České republiky ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření zakázán maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách.

Nájemníci, kterých se toto prominutí týká, budou kontaktováni v týdnu od 6.4. do 9.4.2020. Ti, kteří nebudou kontaktováni, nemají na prominutí nájmu nárok.

 

Domovní správa Prostějov, s.r.o., byla založena městem Prostějov dne 11. září 2001.

Hlavní náplní její činnosti je správa nemovitostí v majetku Statutárního města Prostějov, a to jsou:

- městské byty

- byty zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou

- prostory sloužící podnikání

- nebytové prostory

- garážová stání

- parkovací místa

- garáže

Konkrétní informace, nabídky a formuláře naleznete v jednotlivých sekcích v nabídkovém menu vlevo.