menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

OZNÁMENÍ o zrušení pořadníku na byty

Dle rozhodnutí Statutárního města Prostějova došlo ke zrušení pořadníku na byty.

Domovní správa Prostějov, s.r.o., oznamuje všem zájemcům o přidělení bytu ve vlastnictví města Prostějova, že od 10.07.2019 došlo k významné změně pravidel pro hospodaření s byty. Změna spočívá ve zrušení pořadníku na přidělení bytu.

Přidělování bytu probíhá následovně dle těchto pravidel:

Pravidla pro přijímání žádostí a přidělování bytu ve vlastnictví Statutárního města Prostějova schválené Radou města Prostějova.

  1. DSP, s.r.o. jako správce majetku města Prostějova pravidelně zveřejňuje seznam volných bytů určených k pronájmu. Nabídka na pronájem volného bytu se zpravidla zveřejňuje po dobu 30 dnů v sídle DSP, s.r.o., na internetových stránkách DSP, s.r.o. včetně uvedení adresy bytu, stručného popisu bytu, termínu podání žádosti a možných dalších podmínek pro uzavření nájemní smlouvy.
  2. Zájemci mohou podávat přihlášky k záměru pronajmout byt formou písemné žádosti. Zájemce může být každý občan starší 18ti let. Na základě písemné žádosti může být zájemci umožněna prohlídka předmětného bytu.
  3. Žádost podá zájemce e-mailem nebo na podatelnu DSP, s.r.o., kde bude zaevidována. Žádost musí obsahovat: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, adresu pro doručování, telefon, e-mail žadatele pokud jej má zřízený. Žadatel  uvede do žádosti rovněž počet osob, které se do bytu budou stěhovat s žadatelem, jejich jméno, příjmení, datum narození   a vztah k žadateli.

Marie Hájková                  

ved. odboru kanceláře jednatele DSP, s.r.o.