Technická správa

     Údržba bytů - technici zajišťuje technickou správu a údržbu svěřených nemovitostí v majetku Statutárního města Prostějov na základě Smlouvy pro správu, provoz a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností č. 2011/50/463 ze dne 2.1.2012 a Dodatku č. 22 ze dne 9.2.2015.