Prostor sloužící podnikání č. 820 - kancelář

Prostor sloužící podnikání č. 820 - kancelář
  • Nám. T. G. Masaryka 121/11, Prostějov

druh: kancelář, celková výměra 72,26 m2

 

Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 820 v domě na nám. T.G.Masaryka 11

Schváleno usnesení číslo 8447: Rada města Prostějova  v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 820 o celkové rozloze 72,26 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 121/11 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

 NP č. 820 - kancelář, T.G. Masaryka 11, PV
NP č. 820 - kancelář, T.G. Masaryka 11, PV 
NP č. 820 - kancelář, T.G. Masaryka 11, PV
NP č. 820 - kancelář, T.G. Masaryka 11, PV 
NP č. 820 - kancelář, T.G. Masaryka 11, PV
NP č. 820 - kancelář, T.G. Masaryka 11, PV 
NP č. 820 - kancelář, T.G. Masaryka 11, PV
NP č. 820 - kancelář, T.G. Masaryka 11, PV 
NP č. 820 - kancelář, T.G. Masaryka 11, PV
NP č. 820 - kancelář, T.G. Masaryka 11, PV 
NP č. 820 - kancelář, T.G. Masaryka 11, PV
NP č. 820 - kancelář, T.G. Masaryka 11, PV 
NP č. 820 - kancelář, T.G. Masaryka 11, PV
NP č. 820 - kancelář, T.G. Masaryka 11, PV 
NP č. 820 - kancelář, T.G. Masaryka 11, PV
NP č. 820 - kancelář, T.G. Masaryka 11, PV 
NP č. 820 - kancelář, T.G. Masaryka 11, PV
NP č. 820 - kancelář, T.G. Masaryka 11, PV 
NP č. 820 - kancelář, T.G. Masaryka 11, PV
NP č. 820 - kancelář, T.G. Masaryka 11, PV 
NP č. 820 - kancelář, T.G. Masaryka 11, PV
NP č. 820 - kancelář, T.G. Masaryka 11, PV 
NP č. 820 - kancelář, T.G. Masaryka 11, PV
NP č. 820 - kancelář, T.G. Masaryka 11, PV 
NP č. 820 - kancelář, T.G. Masaryka 11, PV
NP č. 820 - kancelář, T.G. Masaryka 11, PV 
NP č. 820 - kancelář, T.G. Masaryka 11, PV
NP č. 820 - kancelář, T.G. Masaryka 11, PV