Prostor sloužící podnikání č. 302 - ostatní

  • Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov (bývalé prostory RIC)

 

druh: ostatní prostory, celková rozloha: 157,39 m2

 

Schváleno usnesení č. 9875: Rada města Prostějova  v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 302 o celkové rozloze 157,39 m2  na Pernštýnském nám. 176/8, Prostějov, č. par. 242, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.