Prostor sloužící podnikání č. 267 - prodejna

Prostor sloužící podnikání č. 267 - prodejna
  • Brněnská 4207/32,  PV 

druh: prodejna, ostatní

výměra: 48,90 m2

 

Dne 19.3. 2019 schváleno usnesení č. 9265: Rada města Prostějova v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 267 o celkové rozloze 48,90 m2 na  ul. Brněnská 4207/32 v Prostějově, č. par. 2566/23, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

8,90 m2PSP č. 267 - prodejna, Brněnská 32.
PSP č. 267 - prodejna, Brněnská 32, PV