Prostor sloužící podnikání č. 179 - prodejna

Prostor sloužící podnikání č. 179 - prodejna
  • sídl. E. Beneše 4181/57, Prostějov  - Dům služeb,
  • k pronájmu od 1.5. 2016 !
druh: prodejna, celková výměra: 10,97 m2

   

K bodu 18.5 Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 179 - sídl. E. Beneše č. 4181/57 – DS

Schváleno usnesení číslo 51001:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 179 o celkové rozloze 10,97 m2 v domě na sídl. E. Beneše č. 4181/57 –DS v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.NP č. 179 - prodejna, sídl. E. Beneše 4181/57 - Dům služeb, PV
NP č. 179 - prodejna, sídl. E. Beneše 57 - Dům služeb, PV 
NP č. 179 - prodejna, sídl. E. Beneše 4181/57 - Dům služeb, PV
NP č. 179 - prodejna, sídl. E. Beneše 57 - Dům služeb, PV 
NP č. 179 - prodejna, sídl. E. Beneše 4181/57 - Dům služeb, PV
NP č. 179 - prodejna, sídl. E. Beneše 57 - Dům služeb, PV 
NP č. 179 - prodejna, sídl. E. Beneše 4181/57 - Dům služeb, PV
NP č. 179 - prodejna, sídl. E. Beneše 57 - Dům služeb, PV 
NP č. 179 - prodejna, sídl. E. Beneše 4181/57 - Dům služeb, PV
NP č. 179 - prodejna, sídl. E. Beneše 57 - Dům služeb, PV