Prostor sloužící podnikání č. 164 - kancelář

Prostor sloužící podnikání č. 164 - kancelář
  • nám. T. G. Masaryka 121/11, Prostějov
druh: kancelář, výměra: 81,46 m2, adresa: nám. T. G. Masaryka č. 121/11, Prostějov, prostor sloužící podnikání č. 164

 

 

 

 

 

 35.6 Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání č 164 – nám. T.G.M. 11, PV

Usnesení č. 4376 ze 111. schůze Rady města Prostějova, konané 29.4.2014

Rada města Prostějova v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 164 o celkové rozloze 102,94 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 121/11 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově

- nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené nápisy „nám. T. G. Masaryka č. 121/11 v Prostějově a NEOTVÍRAT“ společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8 Prostějov.  PSP č. 164 - kancelář, nám. T.G. Masaryka 121/11, PV
PSP č. 164 - kancelář, nám. T.G.Masaryka 11, PV 
PSP č. 164 - kancelář, nám. T.G. Masaryka 121/11, PV
PSP č. 164 - kancelář, nám. T.G.Masaryka 11, PV 
PSP č. 164 - kancelář, nám. T.G. Masaryka 121/11, PV
PSP č. 164 - kancelář, nám. T.G.Masaryka 11, PV 
PSP č. 164 - kancelář, nám. T.G. Masaryka 121/11, PV
PSP č. 164 - kancelář, nám. T.G.Masaryka 11, PV 
PSP č. 164 - kancelář, nám. T.G. Masaryka 121/11, PV
PSP č. 164 - kancelář, nám. T.G.Masaryka 11, PV 
PSP č. 164 - kancelář, nám. T.G. Masaryka 121/11, PV
PSP č. 164 - kancelář, nám. T.G.Masaryka 11, PV 
PSP č. 164 - kancelář, nám. T.G. Masaryka 121/11, PV
PSP č. 164 - kancelář, nám. T.G.Masaryka 11, PV 
PSP č. 164 - kancelář, nám. T.G. Masaryka 121/11, PV
PSP č. 164 - kancelář, nám. T.G.Masaryka 11, PV 
PSP č. 164 - kancelář, nám. T.G. Masaryka 121/11, PV
PSP č. 164 - kancelář, nám. T.G.Masaryka 11, PV