Podmínky pro přidělení bytu v komunitním domě na ul. Sušilova schválené Radou města Prostějova.

Dne 3.4. 2018 bylo schváleno usnesení č. 8340, kterým Rada města Prostějova s c h v a l u j e níže uvedené podmínky pro přidělení bytu v komunitním domě na ul. Sušilova. K dispozici budou bytové jednotky typu 2 + kk o velikosti cca 45 m2 (předpokládané datum dokončení 11/2018).

  1. Nájemné za bytovou jednotku bude stanoveno ve výši: 150,- Kč/m2/měs.
  2. Nájemné za garážové stání bude stanoveno ve výši:  1.000,- Kč/měs.
  3. Další podmínky pro přidělení bytu v komunitním domě Sušilova:

-         trvalé bydliště na území města Prostějova

-         manželský pár, kde minimálně 1 osoba je starší 60-ti roků, nebo je mu přiznán  invalidní důchod 3. stupně

-         nájemník musí být buďto poživatelem starobního, nebo invalidního důchodu, nebo musí mít zajištěný jiný příjem (ne sociální dávky), který mu umožní hradit nájemné.

-         nesmí vlastnit, nebo spoluvlastnit nemovitost k bydlení

-         ani jeden z nájemníků nesmí být v insolvenci

-         ani jeden z nájemníků nesmí dlužit Statutárnímu městu Prostějov, nebo jím ovládaným organizacím

-         Smlouva bude uzavírána na dobu určitou 1 roku a prodlužována v případě plnění všech povinností, vyplývajících  z nájemní smlouvy a výše uvedených podmínek přidělení

-         Nájemníkovi, který ovdoví a plní si své povinnosti bude přednostně nabídnuto umístění v menším bytě zvláštníhourčení (DPS) v majetku města

-         Veškeré výjimky z výše uvedených podmínek mohou být učiněny pouze na základě doporučení sociálně zdravotní komise a schválení radou města