Nebytový prostor č. 120 - kancelář/sklad

Nebytový prostor č. 120 - kancelář/sklad
  • Fanderlíkova 393/38, Prostějov

druh: kancelář, sklad, ostatní, celková výměra:  16,87 m2

 

 

Vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru - Fanderlíkova č. 38/393

Schváleno usnesení číslo 8024 ze dne 09.01. 2018:

Rada města Prostějova v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytového prostoru č. 120 o celkové rozloze 16,87 m2 v domě na ul. Fanderlíkova č. 38/393 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.NP č. 120 - kancelář, sklad Fanderlíkova 38, PV
NP č. 120 - kancelář, sklad Fanderlíkova 38, PV 
NP č. 120 - kancelář, sklad Fanderlíkova 38, PV
NP č. 120 - kancelář, sklad Fanderlíkova 38, PV 
NP č. 120 - kancelář, sklad Fanderlíkova 38, PV
NP č. 120 - kancelář, sklad Fanderlíkova 38, PV 
NP č. 120 - kancelář, sklad Fanderlíkova 38, PV
NP č. 120 - kancelář, sklad Fanderlíkova 38, PV 
NP č. 120 - kancelář, sklad Fanderlíkova 38, PV
NP č. 120 - kancelář, sklad Fanderlíkova 38, PV 
NP č. 120 - kancelář, sklad Fanderlíkova 38, PV
NP č. 120 - kancelář, sklad Fanderlíkova 38, PV 
NP č. 120 - kancelář, sklad Fanderlíkova 38, PV
NP č. 120 - kancelář, sklad Fanderlíkova 38, PV