Prostor sloužící podnikání č. 172 - prodejna, kanceláře

Prostor sloužící podnikání č. 172 - prodejna, kanceláře
  • Netušilova 1622/3, Prostějov

druh: prodejna, kancelář, o celkové výměře: 124,50m2

 

Schváleno usnesení č.9035 Rada města Prostějova v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 172 o celkové rozloze 124,50 m2  na Netušilova 1622/3 v Prostějově, č. par. 2932, k.ú. Prostějov, LV č. 15694, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.


PSP č. 172 -  prodejna, Netušilova 3, Prostějov
PSP č. 172 - Netušilova 3, Prostějov  
PSP č. 172 -  prodejna, Netušilova 3, Prostějov
PSP č. 172 - Netušilova 3, Prostějov