Prostor sloužící podnikání č. 798 - prodejna, ostatní

Prostor sloužící podnikání č. 798 - prodejna, ostatní
  • nám. T.G. Masaryka 196/19, Prostějov
  • k pronájmu od 02/2017
  • upozornění: vchod do prodejny vede přes soukromý pozemek

Druh: prodejna, ostatní, výměra: 113,00 m2

na adrese:  nám. T.G. Masaryka 196/19, Prostějov

číslo PSP: 798

 

Schváleno usnesení číslo 61116:

Rada města Prostějova v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 798 za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

 


NP č. 798 - prodejna, ostatní, nám. T.G. Masaryka 196/19, PV
NP č. 798 nám. T.G. Masaryka 19, PV - prodejna, osotatní 
NP č. 798 - prodejna, ostatní, nám. T.G. Masaryka 196/19, PV
NP č. 798 nám. T.G. Masaryka 19, PV - prodejna, osotatní 
NP č. 798 - prodejna, ostatní, nám. T.G. Masaryka 196/19, PV
NP č. 798 nám. T.G. Masaryka 19, PV - prodejna, osotatní 
NP č. 798 - prodejna, ostatní, nám. T.G. Masaryka 196/19, PV
NP č. 798 nám. T.G. Masaryka 19, PV - prodejna, osotatní 
NP č. 798 - prodejna, ostatní, nám. T.G. Masaryka 196/19, PV
NP č. 798 nám. T.G. Masaryka 19, PV - prodejna, osotatní 

Prostor sloužící podnikání č. 187 - prodejna Pernštýnské nám. č. 183/4, Prostějov - prodejna ... více

Nebytový prostor č. 717 - kancelář/sklad Pernštýnské nám. č. 183/4, Prostějov - kancelář/sklad o výměře 13,4 m2 k pronájmu pouze společně s  PSP č. 187 - prodejna ... více

Parkovací místo č. 528 ve dvorním traktu domu na adrese: Pernštýnské nám. č. 183/4, Prostějov k pronájmu pouze spolu s pronájmem prodejny PSP č. 187 ... více

Prostor sloužící podnikání č. 179 - prodejna sídl. E. Beneše 4181/57, Prostějov  - Dům služeb, k pronájmu od 1.5. 2016 ! ... více

Prostor sloužící podnikání č. 726 - kancelář Kostelecká 4165/17, Prostějov ... více

Prostor sloužící podnikání č. 164 - kancelář nám. T. G. Masaryka 121/11, Prostějov ... více

Prostor sloužící podnikání č. 745 - kancelář Nám. T. G. Masaryka 121/11, Prostějov   ... více

Prostor sloužící podnikání č. 820 - kancelář Nám. T. G. Masaryka 121/11, Prostějov ... více

Nebytový prostor č. 120 - kancelář/sklad Fanderlíkova 393/38, Prostějov ... více