Prostor sloužící podnikání č. 139 - prodejna

Prostor sloužící podnikání č. 139 - prodejna
  • - Kravařova 1/123, Prostějov

druh: prodejna, celková výměra: 202,89 m2

K bodu 17. 1 Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání - ul. Kravařova č. 1/123

Schváleno usnesení č. 6428:

Rada města Prostějova v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 139 o celkové rozloze 202,89 m2 v domě na ul. Kravařova č. 1/123 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.


PSP č. 139 - prodejna, Kravařova 1/123, PV
PSP č. 139 - prodejna, Kravařova 1/123, PV 
PSP č. 139 - prodejna, Kravařova 1/123, PV
PSP č. 139 - prodejna, Kravařova 1/123, PV 
PSP č. 139 - prodejna, Kravařova 1/123, PV
PSP č. 139 - prodejna, Kravařova 1/123, PV 

Prostor sloužící podnikání č. 221 (BAŠTA) - ostatní, ateliér Školní ul. 9002/4, Prostějov - BAŠTA     ... více

Nebytový prostor č. 917 - prodejní stánek Prodejní stánek umístěný v objektu autobusové zastávky na ulici Plumlovská, PV ... více

Nebytový prostor č. 909 - prodejní stánek  Prodejní stánek na ul. Janáčkova 9013, Prostějov ... více

Nebytový prostor č. 179 - prodejna sídl. E. Beneše 4181/57, Prostějov  - Dům služeb, k pronájmu od 1.5. 2016 ! ... více

Prostor sloužící podnikání č. 164 - kancelář nám. T. G. Masaryka 121/11, Prostějov ... více

Nebytový prostor č. 745 - kancelář Nám. T. G. Masaryka 121/11, Prostějov   ... více

Nebytový prostor č. 166 - kancelář Nám. T.G. Masaryka 121/11, Prostějov, K pronájmu od 1.8.2016   ... více

Nebytový prostor č. 820 - kancelář Nám. T. G. Masaryka 121/11, Prostějov ... více