Prostor sloužící podnikání č. 131 - prodejna

Prostor sloužící podnikání č. 131 - prodejna
  • Nám. E. Husserla 1641/9, Prostějov

druh: prodejna, ostatní, celková rozloha: 111,45 m2

 

Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 131 v domě na nám. E. Husserla 1641/9 v Prostějově

Dne 21.6. 2016 schváleno usnesení č. 6654:

Rada města Prostějova v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 131 o celkové rozloze 111,45 m2 v domě na nám. E. Husserla 1641/9 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,- Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově

Nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené nápisy "nám. E. Husserla 1641/9 v Prostějově" a "NEOTVÍRAT" a to do 14.7. 2016 do 9.00 hod., adresované společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. Po uplynutí této lhůty, pokud nebude podána žádná nabídka, mohou zájemci žádat o pronájem předmětného prostoru běžným způsobem.


PSP č. 131 - prodejna, nám. E. Husserla 9, PV
PSP č. 131 - nám. E. Husserla 9, PV 
PSP č. 131 - prodejna, nám. E. Husserla 9, PV
PSP č. 131 - nám. E. Husserla 9, PV 

Prostor sloužící podnikání č. 264 - prodejna Žižkovo nám. 140/15, Prostějov   ... více

Prostor sloužící podnikání č. 238 - kancelář Vrahovická 83/329, PV - DŮM SLUŽEB ... více

Prostor sloužící podnikání č. 916 - prodejní stánek prodejní stánek umístěný v objektu autobusové zastávky na ul. Plumlovská 9008/235, PV ... více

Prostor sloužící podnikání č. 917 - prodejní stánek Prodejní stánek umístěný v objektu autobusové zastávky na ulici Plumlovská 9008/235, PV ... více

Prostor sloužící podnikání č. 909 - prodejní stánek  Prodejní stánek na ul. Janáčkova 9013, Prostějov ... více

Prostor sloužící podnikání č. 179 - prodejna sídl. E. Beneše 4181/57, Prostějov  - Dům služeb, k pronájmu od 1.5. 2016 ! ... více

Prostor sloužící podnikání č. 164 - kancelář nám. T. G. Masaryka 121/11, Prostějov ... více

Prostor sloužící podnikání č. 745 - kancelář Nám. T. G. Masaryka 121/11, Prostějov   ... více

Prostor sloužící podnikání č. 166 - kancelář Nám. T.G. Masaryka 121/11, Prostějov, K pronájmu od 1.8.2016   ... více

Prostor sloužící podnikání č. 820 - kancelář Nám. T. G. Masaryka 121/11, Prostějov ... více