Prostor sloužící podnikání č. 909 - prodejní stánek

Prostor sloužící podnikání č. 909 - prodejní stánek
  •  Prodejní stánek na ul. Janáčkova 9013, Prostějov

druh: prodejna, ostatní, výměra: 17,19 m2

 

K bodu 22. 2 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 909 (prodejní stánek) na ul. Janáčkova č. 9013

Schváleno usnesení č. 6224:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr pronájmu NP č. 909 (prodejní stánek) o celkové rozloze 17,19 m2 na ul. Janáčkova 9013 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.


PSP č. 909 - stánek, Janáčkova, PV
PSP č. 909 - stánek, Janáčkova, PV 
PSP č. 909 - stánek, Janáčkova, PV
PSP č. 909 - stánek, Janáčkova, PV 
PSP č. 909 - stánek, Janáčkova, PV
PSP č. 909 - stánek, Janáčkova, PV 

Prostor sloužící podnikání č. 179 - prodejna sídl. E. Beneše 4181/57, Prostějov  - Dům služeb, k pronájmu od 1.5. 2016 ! ... více

Prostor sloužící podnikání č. 164 - kancelář nám. T. G. Masaryka 121/11, Prostějov ... více

Prostor sloužící podnikání č. 745 - kancelář Nám. T. G. Masaryka 121/11, Prostějov   ... více

Prostor sloužící podnikání č. 820 - kancelář Nám. T. G. Masaryka 121/11, Prostějov ... více