Prostor sloužící podnikání č. 238 - kancelář

Prostor sloužící podnikání č. 238 - kancelář
  • Vrahovická 83/329, PV - DŮM SLUŽEB

druh: kancelář, celková rozloha 47,20 m2

 

Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v DOMĚ SLUŽEB na adrese Vrahovická 83/329, PV

Dne 21.6. 2016 schváleno usnesení č. 6653:

Rada města Prostějova v y h l a š u j e

záměr pronájmu PSP o celkové rozloze 47,20m2 v objektu DOMU SLUŽEB na ul. Vrahovická 83/329 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

Nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené nápisy "Vrahovická č.83/329 - DS v Prostějově" a "NEOTVÍRAT" a to do 14.7. 2016 do 9.00 hod., adresované společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. Po uplynutí této lhůty, pokud nebude podána žádná nabídka, mohou zájemci žádat o pronájem předmětného prostoru běžným způsobem.


PSP č. 238 - kancelář, Vrahovická 83-DS, PV
PSP č. 238 - kancelář, Vrahovická 83-DS, PV 
PSP č. 238 - kancelář, Vrahovická 83-DS, PV
PSP č. 238 - kancelář, Vrahovická 83-DS, PV 
PSP č. 238 - kancelář, Vrahovická 83-DS, PV
PSP č. 238 - kancelář, Vrahovická 83-DS, PV 
PSP č. 238 - kancelář, Vrahovická 83-DS, PV
PSP č. 238 - kancelář, Vrahovická 83-DS, PV 
PSP č. 238 - kancelář, Vrahovická 83-DS, PV
PSP č. 238 - kancelář, Vrahovická 83-DS, PV 
PSP č. 238 - kancelář, Vrahovická 83-DS, PV
PSP č. 238 - kancelář, Vrahovická 83-DS, PV 

Prostor sloužící podnikání č. 909 - prodejní stánek  Prodejní stánek na ul. Janáčkova 9013, Prostějov ... více

Prostor sloužící podnikání č. 179 - prodejna sídl. E. Beneše 4181/57, Prostějov  - Dům služeb, k pronájmu od 1.5. 2016 ! ... více

Prostor sloužící podnikání č. 164 - kancelář nám. T. G. Masaryka 121/11, Prostějov ... více

Prostor sloužící podnikání č. 745 - kancelář Nám. T. G. Masaryka 121/11, Prostějov   ... více

Prostor sloužící podnikání č. 820 - kancelář Nám. T. G. Masaryka 121/11, Prostějov ... více