Prostor sloužící podnikání č. 111 - prodejna

Prostor sloužící podnikání č. 111 - prodejna
  • Dolní č. 3659/4, Prostějov
druh: prodejna, ostatní, výměra: 155,29 m2, adresa: Dolní č. 3659/4, prostor sloužící podnikání č. 111

 

 

 

 

 

Usnesení č. 9036, Rada města Prostějova v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 111 o celkové rozloze 155,29 m2 v domě na ul. Dolní č. 4/3659 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově

- nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené nápisy „ul. Dolní č. 4/3659  a „NEOTVÍRAT“ společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8 Prostějov.


PSP č. 111 - prodejna, Dolní 4, PV
PSP č. 111 - prodejna, Dolní 4, PV 
PSP č. 111 - prodejna, Dolní 4, PV
PSP č. 111 - prodejna, Dolní 4, PV 
PSP č. 111 - prodejna, Dolní 4, PV
PSP č. 111 - prodejna, Dolní 4, PV 


Prostor sloužící podnikání č. 258 - prodejna, kancelář Žižkovo nám. 132/21, Prostějov k pronájmu od 1.7. 2019 ... více

Prostor sloužící podnikání č. 163 - kancelář nám. T. G. Masaryka 11, Prostějov k pronájmu od 1.5. 2019   ... více