Prostor sloužící podnikání č. 131 - prodejna

Prostor sloužící podnikání č. 131 - prodejna
  • Nám. E. Husserla 1641/9, Prostějov

druh: prodejna, ostatní, celková rozloha: 111,45 m2

 

Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 131 v domě na nám. E. Husserla 1641/9 v Prostějově

Dne 20.9. 2016 schváleno usnesení č. 6882:

Rada města Prostějova v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 131 o celkové rozloze 111,45 m2 v domě na nám. E. Husserla 1641/9 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,- Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově

Nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené nápisy "nám. E. Husserla 1641/9 v Prostějově" a "NEOTVÍRAT" a to do 17.10. 2016 do 9.00 hod., adresované společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. Po uplynutí této lhůty, pokud nebude podána žádná nabídka, mohou zájemci žádat o pronájem předmětného prostoru běžným způsobem.


PSP č. 131 - prodejna, nám. E. Husserla 9, PV
PSP č. 131 - nám. E. Husserla 9, PV 
PSP č. 131 - prodejna, nám. E. Husserla 9, PV
PSP č. 131 - nám. E. Husserla 9, PV 

Prostor sloužící podnikání č. 179 - prodejna sídl. E. Beneše 4181/57, Prostějov  - Dům služeb, k pronájmu od 1.5. 2016 ! ... více

Prostor sloužící podnikání č. 164 - kancelář nám. T. G. Masaryka 121/11, Prostějov ... více

Prostor sloužící podnikání č. 745 - kancelář Nám. T. G. Masaryka 121/11, Prostějov   ... více

Prostor sloužící podnikání č. 820 - kancelář Nám. T. G. Masaryka 121/11, Prostějov ... více

Nebytový prostor č. 195 - sklad, ostatní Polská 674/13, Prostějov ... více