Prostor sloužící podnikání č. 300 - zámecká kavárna a galerie

Prostor sloužící podnikání č. 300 - zámecká kavárna a galerie
 • Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov

druh: kavárna a galerie, výměra: 195,82 m2

 

 

 

 

 

Usnesení č. 9717 ze dne 09.08.2019

Rada města Prostějova v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 300 o celkové rozloze 195,82 m2 v domě na Pernštýnském nám. č. 176/8 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově

- zpřístupnění městské galerie minimálně 3 dny v týdnu po dobu 4 hodin

- nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené nápisy „nám. T. G. Masaryka č. 121/11 v Prostějově a NEOTVÍRAT“ společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8 Prostějov. 


PSP č. 300 - Kavárna - Zámek, Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov
PSP č. 300 - Kavárna - Zámek, Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov 
PSP č. 300 - Kavárna - Zámek, Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov
PSP č. 300 - Kavárna - Zámek, Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov 
PSP č. 300 - Kavárna - Zámek, Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov
PSP č. 300 - Kavárna - Zámek, Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov 
PSP č. 300 - Kavárna - Zámek, Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov
PSP č. 300 - Kavárna - Zámek, Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov 
PSP č. 300 - Kavárna - Zámek, Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov
PSP č. 300 - Kavárna - Zámek, Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov 
PSP č. 300 - Kavárna - Zámek, Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov
PSP č. 300 - Kavárna - Zámek, Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov 
PSP č. 300 - Kavárna - Zámek, Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov
PSP č. 300 - Kavárna - Zámek, Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov 
PSP č. 300 - Kavárna - Zámek, Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov
PSP č. 300 - Kavárna - Zámek, Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov 
PSP č. 300 - Kavárna - Zámek, Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov
PSP č. 300 - Kavárna - Zámek, Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov 
PSP č. 300 - Kavárna - Zámek, Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov
PSP č. 300 - Kavárna - Zámek, Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov 

Prostor sloužící podnikání č. 238 - kancelář Vrahovická 329/83, PV - DŮM SLUŽEB ... více

Prostor sloužící podnikání č. 163 - kancelář nám. T. G. Masaryka 11, Prostějov k pronájmu od 1.5. 2019   ... více

Prostor sloužící podnikání č. 745 - kancelář Nám. T. G. Masaryka 121/11, Prostějov   ... více