Odbor tepelného hospodářství

Odbor tepelného hospodářství

Otakar Brücknervedoucí odborutel.: 582301771, 602188782otakar.bruckner@dsp-pv.cz
dispečinkdenně 6-22 hod.tel.: 582301770
dispečinkGSMtel.: 606263362
Ing. Jitka Novotnávedoucí obchodního odd., smluvní vztahy, cenytel.: 582 301 761jitka.novotna@dsp-pv.cz
Veronika Hýblováfakturacetel.: 582 301 762veronika.hyblova@dsp-pv.cz