menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

Výroba a rozvod tepla

Výroba a rozvod tepla

Domovní správa Prostějov, s.r.o. zajišťuje provoz tepelného hospodářství ve vlastním majetku  v majetku Statutárního města Prostějova a v majetku obce Mostkovice. Svoji činnost a plnění zákonných povinností energetické společnosti zajišťuje prostřednictvím odboru tepelného hospodářství. Pro podnikání v energetických odvětvích je jako právnická osoba držitelem licencí ve skupinách :

skupina 31 – výroba tepelné energie /licence číslo 310100520/,
skupina 32 – rozvod tepelné energie /licence číslo 320100531/,
tj. pro dodávky tepla a teplé vody /TV/ smluvním odběratelům.

Výroba tepla pro vlastní dodávky z domovních kotelen je realizována na základě koncesované živnosti.

Harmonogram odstávek teplé vody v roce 2024 naleznete zde.

Spolupráce s firmou ČEZ Energo - snížení nákladů na výrobu tepla:
od roku 2017 Domovní správa Prostějov spolupracuje se společností ČEZ Energo. Výsledkem je umístění 4 kogeneračních jednotek v blokových kotelnách velkých sídlišť. Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla je velkou výhodou pro odběratele a umožňuje snížit náklady na výrobu tepla.

Domovní správa Prostějov, s.r.o. provozuje tepelné zdroje v následujícím složení:

  • 11 blokových kotelen  na  zemní  plyn  ve vlastním majetku,
  • 3 výměníkové  stanice ve vlastním majetku,
  • 1 domovní kotelnu na zemní plyn ve vlastním majetku,
  • 1 blokovou kotelnu na zemní plyn v majetku Statutárního města Prostějova,
  • 30 domovních kotelen na zemní plyn v majetku Statutárního města Prostějova,
  • 3 domovní směšovací stanice v majetku Statutárního města Prostějova,
  • 1 domovní kotelna na zemní plyn v majetku obce Mostkovice

Obsluha, organizování oprav a údržby a administrativní činnost jsou zajišťovány 14 pracovníky.

12 blokových kotelen, 3 výměníkové stanice a 1 domovní kotelna pracují bezobslužně, jsou řízeny automatickými regulačními systémy napojenými na centrální dispečink v objektu kotelny Tylova, včetně dálkového přenosu provozních dat a možnosti dálkových pokynů. Obsazení dispečerského pracoviště je zajišťováno ve dvousměnném provozu 7 dní v týdnu. Údaje k  jednotlivým  kotelnám  najdete  v  sekci - Provozy TH.

Informace k cenám tepelné energie, fakturaci tepla atd. najdete v sekci - Pro odběratele. Ceny tepelné energie u naší společnosti najdete v sekci - Dokumenty, ceníky.

K základním úkolům provozovatele patří zajišťování provozních, havarijních a plánovaných oprav. Všechny opravy jsou zajišťovány dodavatelským způsobem a to jak drobné opravy technologických komponentů, tak zejména běžné a servisní opravy.

Pro provádění provozních oprav je každoročně zpracován plán posezónní údržby a harmonogram odstavení zdrojů – přerušení dodávek teplé vody. Díky organizačním opatřením a rozsahu oprav činí doba výluky dodávek TV pouze 5 pracovních dnů.

Organizační struktura odboru tepelného hospodářství:

- vedoucí odboru tepelného hospodářství – Ivan Marek
- zástupce vedoucího – Roman Pekárek
- referentka tepelného hospodářství – Viera Palánová
- mechanizátor, zásobovač – Milan Šebela
- vedoucí technik provozu – Jaroslav Holík
- dispečeři provozu kotelen
- obsluhy domovních kotelen