menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

Správa nemovitostí

Domovní správa Prostějov, s.r.o., byla založena městem Prostějov dne 11. září 2001.

Hlavní náplní její činnosti je správa nemovitostí v majetku Statutárního města Prostějov, a to jsou:

- městské byty

- byty zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou

- prostory sloužící podnikání

- nebytové prostory

- garážová stání

- parkovací místa

- garáže

Konkrétní informace, nabídky a formuláře naleznete v jednotlivých sekcích v nabídkovém menu vlevo.