menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

PSP - Skálovo nám. 2a, Prostějov

PSP - Skálovo nám. 2a, Prostějov
  • PSP č. 917, 918, 919, 
    -  provozovny, kancelář, ostatní

 

Schválením usnesení č. RM/2022/104/43, -44, -45,  Rada města Prostějova  v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 917 (PROVOZOVNA) o celkové rozloze 16,50 m2
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 918 (PROVOZOVNA) o celkové rozloze 12,00 m2
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 919 (PROVOZOVNA) o celkové rozloze 13,00 m2

v domě na Skálově nám. 17701/2a, Prostějov, č. par. 245, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově