menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

PSP č. 400 - kanceláře, ostatní

PSP č. 400 - kanceláře, ostatní
  • nám. T.G. Masaryka 19, Prostějov
  • volné od 1.1. 2024

Schválením usnesení č. RM/2023/28/34 ze dne 17.10. 2023 Rada města Prostějova  v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 400 o celkové rozloze 165,89 m2 v domě na nám. T.G. Masaryka 196/19, Prostějov, č. par. 265, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.