menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

PSP č. 303 - sklad

  • nám. T.G. Masaryka 111/6

druh: nebytový prostor, sklad
výměra: 16,34 m2

Schválením usnesení č. RM/2023/25/44 Rada města Prostějova  v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 303 o celkové rozloze 16,34 m2 na náměstí
T.
G. Masaryka 111/6, Prostějov, č. par. 154/3, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Riegrova 24 v Prostějově