menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

PSP č. 249 - provozovna

PSP č. 249 - provozovna
  • v přízemí bytového domu na ul. Jana Zrzavého 3975, Prostějov

druh: provozovna, ostatní
rozloha: 26,71 m2

Schválením usnesení č. RM/2024/36/31 ze dne 30.1.2024 Rada města Prostějova  v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 249 o celkové rozloze 26,71 m2 v domě na ul. Jana Zrzavého 3975, Prostějov, č. par. 6037/8, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy
Prostějov, s.r.o., Riegrova 3475/24 v Prostějově