menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

PSP č. 234 - DS Vrahovická 83

PSP č. 234 - DS Vrahovická 83
  • Dům služeb - Vrahovická 83, Prostějov - bývalá pobočka České pošty

druh: prodejna, provozovna
výměra: 86,08 m2

Schválením usnesení č. RM/2023/22/38 Rada města Prostějova v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 234 o celkové rozloze 86,08 m2 v domě
na ul. Vrahovická 329/83, Prostějov, č. par. st. 1082, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov,
s.r.o., Riegrova 24 v Prostějově.