menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

PSP č. 122 - Floriánské nám. 1

  • prostory po čístírně prádla v budově Městských lázní Prostějov, Floriánské nám. 1
  • volné od 1.2. 2024

Nabízíme pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 122 o celkové rozloze 130,60 m2 na adrese: Floriánské nám. 1 v Prostějově v budově Městských lázní (prostory bývalé čistírny prádla, boční vchod), za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté měsíční nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Riegrova 24, Prostějově
- nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené nápisy „PSP č. 122 Floriánské nám. 1, Prostějov a NEOTVÍRAT“ společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., Riegrova 24, Prostějov.