menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

PSP č. 108 - Dolní 6

PSP č. 108 - Dolní 6
  • Dolní 3660/6, Prostějov - bývalá pobočka České pošty

druh: provozovna, prodejna
výměra: 120,28 m2

Schválením usnesení č. RM/2023/22/37 Rada města Prostějova v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 108 o celkové rozloze 120,28 m2 v domě
na ul. Dolní 3660/6, Prostějov, č. par. 15754, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov,s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.