menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

Prostor sloužící podnikání č. 758 - sklad

  • Sídliště svobody, Prostějov - budova A

 

druh: ostatní nebytový prostor, skladiště
výměra: 21 m2

Schválením usnesení č. RM/2022/116/72 Rada města Prostějova v y h l a š u j e  záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání       č. 758 o celkové rozloze 21,00 m2 v budově A na Sídlišti svobody, Prostějov, č. par. 1732/3, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,- Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově