menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

Prostor sloužící podnikání č. 721 - kancelář

Prostor sloužící podnikání č. 721 - kancelář
  • Kostelecká 17, Prostějov

Usnesením č. 0649 Rada města Prostějova  v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 721 o celkové rozloze 28,7 m2 v domě na ul. Kostelecká 4165/17, Prostějov, č. par. 597/12, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.