menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

Prostor sloužící podnikání č. 249

Prostor sloužící podnikání č. 249
  • v domě na ul. Jana Zrzavého 3975, Prostějov

druh: kancelář, sklad, ostatní
celková výměra: 26,71 m2

Rada města Prostějova schválila dne 8.4. 2021 usnesení č. 1302, kterým
v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 249 o celkové rozloze 26,71 m2 v domě na ul. Jana Zrzavého 3975, Prostějov
, č. par. 6037/8, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.