menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

Prostor sloužící podnikání č. 238 - kancelář

Prostor sloužící podnikání č. 238 - kancelář
  • Dům služeb - Vrahovická 329/83, PV

druh: kancelář, celková rozloha 47,20 m2

Schválením usnesení č. RM/2023/08/48 ze dne 24.1.2023      Rada města Prostějova v y h l a š u j e

záměr pronájmu PSP č. 238 o celkové rozloze 47,20m2 v objektu DOMU SLUŽEB na ul. Vrahovická 83/329 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.
Nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené nápisy "Vrahovická č.83/329 - DS v Prostějově" a "NEOTVÍRAT", adresované společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.