menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

Prostor sloužící podnikání č. 173 - prodejna, ostatní

Prostor sloužící podnikání č. 173 - prodejna, ostatní
  • Netušilova 3, PV (bývalý bufet)

druh: prodejna, ostatní
celková rozloha: 224 m2

Usnesením č. 1252 ze dne 23.3. 2021 Rada města Prostějova  v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 173 o celkové rozloze 224 m2 na ul. Netušilova 3 v Prostějově
, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově
- nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené nápisy „Netušilova 3“  a „NEOTVÍRAT“ společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8 Prostějov