menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

Prostor sloužící podnikání č. 163 - kancelář

Prostor sloužící podnikání č. 163 - kancelář
  • nám. T. G. Masaryka 11, Prostějov
  • k pronájmu od 1.5. 2019

 

druh: kancelář, výměra: 36,39 m2

Usnesením č. 9229 ze dne 05.03. 2019 Rada města Prostějova v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 163 o celkové rozloze 36,39 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 121/11 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově
- nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené nápisy „nám. T. G. Masaryka č. 121/11 v Prostějově a NEOTVÍRAT“ společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8 Prostějov.