menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

Prostor sloužící podnikání č. 158

Prostor sloužící podnikání č. 158
  • - nám. T.G. Masaryka 6, Prostějov

Schválením usnesení č. RM/2024/36/30 Rada města Prostějova  v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 158 o celkové rozloze 236,20 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka 111/6, Prostějov, č. par. 164, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,- Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Riegrova 24 v Prostějově