menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

Prostor sloužící podnikání č. 101 - prodejna

Prostor sloužící podnikání č. 101 - prodejna
  •  Brněnská č. 32/4207, Prostějov

 

Schválením usnesení č. RM/2024/36/29: Rada města Prostějova v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 101 o celkové rozloze 48,90 m2 v domě na ul. Brněnská č. 32/4207  v Prostějově
, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy  Prostějov, s.r.o., Riegrova 24 v Prostějově
- nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně  označené nápisy „Brněnská č. 32/4207   a „NEOTVÍRAT“ společnosti  Domovní správa Prostějov, s. r. o., Riegrova 24, Prostějov.