menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

Prostor sloužící podnikání č. 100 - stánek

Prostor sloužící podnikání č. 100 - stánek
  • prodejní stánek na Dopravním terminálu na Floriánském nám.

Usnesením č. RM/2023/32/64 Rada města Prostějova v y h l a š u j e
záměr pronájmu
prostoru sloužícího podnikání č. 100 – prodejní stánek o celkové rozloze 8,87 m2 v prostoru Dopravního terminálu Floriánské náměstí, Prostějov, č. par. 7657/2, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Riegrova 24 v Prostějově