menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

Nebytový prostor č. 797 - kancelář

Nebytový prostor č. 797 - kancelář
  • Nám. T. G. Masaryka 121/11, Prostějov

 

druh: kancelář
celková výměra: 54,03 m2

Usnesením RM č. RM/2022/119/59 ze dne 28.6. 2022 Rada města Prostějov  v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 797 o celkové rozloze 54,03 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 121/11 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.