menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

Nebytový prostor č. 795 - kancelář, ostatní

  • Žižkovo nám. 19, Prostějov

druh: kancelář, ostatní
výměra: 24,26 m2

Schválením usnesení č. RM/2022/111/51 Rada města Prostějova  v y h l a š u j e
záměr pronájmu nebytového prostoru č. 795 o celkové rozloze 24,26 m2 v domě na Žižkovo nám. 134/19, Prostějov, č. par. 177, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Riegrova 24 v Prostějově