menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

NÁJEMNÉ v městských bytech

Rada města Prostějova schválila dne 10.3.2020 usnesení č. 0173, které upravuje nájemné v městských bytech následovně:

 a) nájemné ve všech městských bytech s rozlohou do 100 m2,
     s výjimkou bytů v domech uvedených v bodech b), c) a d) ve výši 74,- Kč Kč/m2

 b) nájemné v domech DPS ul. Finská 9, Hacarova 2, Polišenského 1 a 3 ve výši 67,-Kč/m2  
                     v domě DPS Sušilova 1 ve výši 150,- Kč/m2

 c) nájemné v domech DPS ul. Brněnská 40,42,46, Fanderlíkova 38, Kostelecká 17, Polská 13
                      a v domech na ul. J. Zrzavého 3975, M. Pujmanové 10
ve výši 57,- Kč/m2

 d) nájemné v domech na ul. Šárka 9 a 11 ve výši 37,- Kč/m2

 e) nájemné v městských bytech s rozlohou  nad 100 m2 se zvýší o 10%.

Zvýšení nájemného bude realizováno u nájemních smluv na dobu určitou při prodlužování těchto smluv a u smluv na dobu neurčitou okamžitě po splnění všech zákonných podmínek.
U nových nájemních smluv bude změna nájemného realizována od 01. 04. 2020.

UPOZORNĚNÍ:
Rada města Prostějova schválila dne 31.3. 2020 usnesení č. 0195, které mění účinnost úpravy nájemného v městských bytech, tzn. ODLOŽENÍ účinnosti svého usnesení č. 0173 ze dne 10. 3. 2020.

Zvýšení nájemného v městských bytech bude realizováno u nájemních smluv takto:
- u nových smluv od 1. 4. 2020.
- na dobu určitou při prodlužování těchto smluv po 1. 10. 2020
- na dobu neurčitou od 1. 1. 2021