menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

NÁJEMNÉ v městských bytech

Oznámení o zvýšení ceny nájemného v městských bytech od 1.6. 2023 a 1.1. 2024.

Rada města Prostějova schválila dne 07.02.2023 usnesení č. RM/2023/09/41, které upravuje nájemné v městských bytech následovně:

a) nájemné ve všech městských bytech s rozlohou do 100 m2,
     s výjimkou bytů v domech uvedených v bodech b), c), d)  ve výši 88,- Kč Kč/m2

 b) nájemné v domech DPS ul. Finská 9, Hacarova 2, Polišenského 1 a 3 ve výši 80,-Kč/m2  
                     v domě Sušilova 1 ve výši 150,- Kč/m2

 c) nájemné v domech DPS ul. Brněnská 40,42,46, Fanderlíkova 38, Kostelecká 17, Polská 13
                      a v domech na ul. J. Zrzavého 3975, M. Pujmanové 10
ve výši 68,- Kč/m2

 d) nájemné v domech na ul. Šárka 9 a 11 ve výši 44,- Kč/m2

 e) nájemné v městských bytech s rozlohou  nad 100 m2 se nezvyšuje.

Zvýšení nájemného v městských bytech bude realizováno u nájemních smluv takto:
- u nových smluv od 1. 6. 2023.
- u smluv na dobu určitou při prodlužování těchto smluv po 1. 6. 2023
- u smluv na dobu neurčitou od 1. 1. 2024