menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

GS č. 778 - Polišenského 1

GS č. 778 - Polišenského 1
  • garážové stání č. 778 v domě na adrese Polišenského 1Rada města Prostějova schválením usnesení č. 0484  v y h l a š u j e
záměr pronájmu garážového stání č. 778 o celkové rozloze 26,39 m2 v domě na ul. Polišenského 4380/1 v Prostějově, č. par. 6020/171, k.ú. Prostějov, LV č. 10001 za těchto podmínek:
- pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Polišenského 4380/1 v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 600,-Kč s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov.