menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

Garážové stání - Sušilova 1, Prostějov

Garážové stání - Sušilova 1, Prostějov
  •   pronájem garážového stání v suterénu domu na adrese: Sušilova 1, Prostějov

Schválením usnesení č. RM/2024/43/74 ze dne 3.5. 2024 Rada města Prostějova v y h l a š u j e
záměr pronájmu garážového stání č. 125 o celkové rozloze 16,30 m2 v domě na ul. Sušilova 4704/1
v Prostějově, č. par. 3024, k.ú. Prostějov, LV č. 10001 za těchto podmínek:
- pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Sušilova 4704/1 v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 1251,-Kč s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 300,-Kč na pokladně Domovní správy
Prostějov, s. r. o., Riegrova 3475/24, Prostějov.