menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

PSP č. 753 - sklad v budově A na Sídlišti svobody

  • sklad v budově A na Sídlišti svobody 9012, Prostějov

druh: sklad
výměra: 40,50 m2

Schválením usnesení č. RM/2022/120/29 Rada města Prostějova v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 753 o celkové rozloze 40,50 m2 v budově A na Sídlišti svobody, Prostějov, č. par. 1732/3, k.ú. Prostějov, LV č. 10001
, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,- Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.