menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

PSP č. 171 a č. 268 - prodejna

PSP č. 171 a č. 268 - prodejna
  • nám. T.G. Masaryka 22, Prostějov - prodejna (drogerie)

celková rozloha: 256,90 m2
k pronájmu od 1.8. 2021

Dne 4.5. 2021 bylo schváleno usnesení č. 1382, kterým Rada města Prostějova  v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 171 a           č. 268 o celkové rozloze 256,90 m2 v domě
na nám. T. G. Masaryka 199/22, Prostějov,
č. par. 268/3, 269 k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.