menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

PSP č. 124 - Floriánské nám. 1

PSP č. 124 - Floriánské nám. 1
  • k pronájmu od 1.1. 2023
  • prostory bývalé Restaurace v budově Městských lázní v Prostějově

Nabízíme pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 124 o celkové rozloze 374,40 m2 včetně terasy a příslušenství na adrese: Floriánské nám. 1 v Prostějově v budově Městských lázní (bývalé prostory Restaurace), za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté měsíční nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- prostory je možné využít i pro jiné účely než je restaurace např. dětské herny, wellnes, a jiné...
- v případě zájmu je možné dohodnout se na využití prostor přilehlé zahrady
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově
- nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené nápisy „PSP č. 124 Floriánské nám. 1 v Prostějově a NEOTVÍRAT“ společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8 Prostějov.