menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

PSP č. 106 - provozovna

PSP č. 106 - provozovna
  • Dolní 4559/2a, Prostějov
    (bývalé kadeřnictví)

 

druh: provozovna, prodejna, ostatní (bývalé kadeřnictví)
celková rozloha: 38,18 m2

Schválením usnesení č. 1816 ze dne 21.9. 2021 Rada města Prostějova v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 106 o celkové rozloze 38,18 m2 v domě na ul. Dolní 4559/2a, Prostějov, č. par. 3443/14, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.