menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

Prostor sloužící podnikání č. 901 - kancelář, ostatní

  • v objektu na adrese Lipová 134/1, Čechovice - Prostějov
  • volný od 1.1.2024

druh: kancelář, ostatní
celková výměra: 38 m2

Schválením usnesení č. RM/2023/25/43 ze dne 19.9.2023 Rada města Prostějova v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 901 o rozloze 38 m2 v objektu na ul. Lipová 134/1, Čechovice - Prostějov, č. par. st. 133, k.ú. Prostějov, LV č. 10001
, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově