menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

Prostor sloužící podnikání č. 798

  • - nám. T. G. Masaryka 19, Prostějov

Schválením usnesení č. RM/2022/125/49 Rada města Prostějova  v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 798 o celkové rozloze 113,00 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka 196/19, Prostějov, č. par. 265, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- doložení dohody s majiteli nemovitosti domu na nám. T. G. Masaryka 195/18, Prostějov, o umožnění přístupu do prostoru
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,- Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově