menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

Prostor sloužící podnikání č. 300 - zámecká kavárna a galerie

Prostor sloužící podnikání č. 300 - zámecká kavárna a galerie
  • Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov - zámecká kavárna a galerie, výměra 195,82 m2

Usnesením č. 0792 ze dne 20.10.2020 Rada města Prostějova   v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 300 o celkové rozloze 195,82 m2 v domě na Pernštýnském nám. č. 176/8 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově
- zpřístupnění městské galerie denně od pondělí do soboty od 13.00 do 19.00 hodin.