menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

Prostor sloužící podnikání č. 200 - prodejna

Prostor sloužící podnikání č. 200 - prodejna
  • sídl. Svobody 6/21 - PAVILON I.  3520/6, Prostějov

druh: prodejna, ostatní
celková rozloha: 60,84 m2

Usnesením č. 1254 ze dne 23.3. 2021 Rada města Prostějova  v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 200 o celkové rozloze 60,84 m2 v paviloně I. na sídl. Svobody 3520/6  v Prostějově
, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově
- nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené nápisy „sídl. Svobody – pav. I  3520/6“  a „NEOTVÍRAT“ společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8 Prostějov