menu

Domovní správa Prostějov

prostějov, dsp, bazén, stadion, aquapark, lázně, město

 
 

Podmínky pro přidělení bytu v BD Sušilova 1

Rada města Prostějova schválila dne 22.10. 2019 usnesení č. 91017, kterým  r e v o k u j e  část usnesení č. 8340 ze dne 3. 4. 2018, kterým byly schváleny Podmínky pro přidělování bytů v komunitním domě Sušilova v Prostějově a nově  s c h v a l  u j e   Podmínky pro přidělení bytu v komunitním domě Sušilova 1 v Prostějově.

Podmínky pro přidělení bytu v komunitním domě Sušilova 1 v Prostějově:

  1. Trvalé bydliště žadatele na území města Prostějova.
  2. Žadatel musí být manželský pár, kde minimálně 1 osoba je starší 60-ti let, nebo je mu přiznán invalidní důchod 3. stupně.
  3. Žadatel musí být buďto poživatelem starobního, nebo invalidního důchodu, nebo musí mít zajištěný jiný příjem (ne sociální dávky), který mu umožní hradit nájemné.
  4. Žadatel nesmí vlastnit nebo spoluvlastnit nemovitost k bydlení.
  5. Ani jeden ze žadatelů nesmí být v insolvenci.
  6. Smlouva bude uzavírána na dobu určitou 1 roku a prodlužována v případě plnění všech povinností, vyplývajících z nájemní smlouvy a výše uvedených podmínek přidělení.
  7. Nájemníkovi, který ovdoví a plní si své povinnosti, bude přednostně nabídnuto umístění v menším bytě zvláštního určení (DPS) v majetku města.
  8. Výjimky z výše uvedených podmínek mohou být schváleny Radou města Prostějova po vyjádření Sociální a zdravotní komise a Bytové komise.