Prostor sloužící podnikání č. 726 - kancelář

Prostor sloužící podnikání č. 726 - kancelář
  • Kostelecká 4165/17, Prostějov
Druh: kancelář, výměra 26,98 m2; adresa Kostelecká č. 4165/17, 796 01 Prostějov, prostor sloužící podnikání č. 726

 

Usnesení č. 61160 ze schůze Rady města Prostějova, konané dne 6.12.2016

Rada města Prostějova v y h l a š u j e

záměr pronájmu PSP č. 726 o celkové rozloze 26,98 m2 v domě na ul. Kostelecká č. 17/4165  v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody),

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou,

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.,

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

 PSP č. 726 - kancelář, Kostelecká 4165/17, PV
PSP č. 726 - kancelář, Kostelecká 17, PV