Prostor sloužící podnikání č. 258 - prodejna, kancelář

Prostor sloužící podnikání č. 258 - prodejna, kancelář
  • Žižkovo nám. 132/21, Prostějov
  • k pronájmu od 1.7. 2019

- druh: prodejna, kancelář

- rozloha: 53,85 m2

 

dne 16.04. 2019 schváleno usnesení č. 9390: Rada města Prostějova v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 258 o celkové rozloze 53,85 m2 na  Žižkově nám. 132/21

v Prostějově, č. par. 175, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.PSP č. 258 - Žižkovo nám. 132/251, PV
PSP č. 258 - Žižkovo nám. 132/21. PV