Prostor sloužící podnikání č. 252 - kancelář

Prostor sloužící podnikání č. 252 - kancelář
  • Žižkovo nám. 134/19, Prostějov
druh: kancelář; výměra: 47,40 m2;

 

Schváleno usnesení č. 7316: Rada města Prostějova v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 252 o celkové rozloze 47,40 m2  na Žižkově nám. 134/19 v Prostějově, č. par. 177, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.PSP č. 252 - kancelář, Žižkovo nám. 134/19, PV
PSP č. 252 - kancelář, Žižkovo nám. 19, PV 
PSP č. 252 - kancelář, Žižkovo nám. 134/19, PV
PSP č. 252 - kancelář, Žižkovo nám. 19, PV 
PSP č. 252 - kancelář, Žižkovo nám. 134/19, PV
PSP č. 252 - kancelář, Žižkovo nám. 19, PV